• page

Poslovni tim pod vodstvom generalnog menadžera Colina da pokaže elegantno držanje Kantonskog sajma!

 Mi se pozivamo na dva kantonalna sajma svake godine i nikada nismo bili odsutni. Slijedi fotografija našeg profesionalnog poslovnog tima sa kupcima na izložbi:

1 2 3 4 5 6 7


Vrijeme objavljivanja: 22. oktobar 2020